Kentron is een Grieks woord en betekent prikkel. Mensen worden voortdurend geprikkeld om iets van hun leven te maken. Uitdagingen en mogelijkheden worden gedaan en onderzocht.

De hoofdkleur groen staat voor de mogelijkheden tot groei. Het eigenlijke logo van de Stichting is opgebouwd uit een dynamisch klimtouw, een achtlus en een karabiner.

Het touw staat symbool voor de flexibele aanpak van onze diensten. Wij willen onze diensten aanpassen aan de mogelijkheden van onze deelnemers. Geen mens is gelijk in lichamelijke en geestelijke competenties.

De knoop staat symbool voor de startsituatie waarmee de deelnemers bij ons worden aangemeld.

De karabiner staat voor veiligheid en vertrouwen. Onder begeleiding van onze medewerkers werken de deelnemers aan hun mogelijkheden en persoonlijke groei. Tijdens de training en in de nazorg periode kan de deelnemer een beroep blijven doen op onze medewerkers.

Kentron-Noord

Nijensteiheerd 252
9736 TT Groningen
Tel. 050-579 88 04
Fax. 050-579 01 23
Email. info@kentron-noord.nl